Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Khu vực miền Nam

+ Thiết bị tự động hóa

(Mr.Kiên) 0903 113 128

(Mr. Hưng) 0903 303 609

(Mr. Thại) 0903 129 758

+ Thiết bị đóng ngắt

(Ms. Loan) 0909 916 912

(Ms. Quyên) 0907 857 888

(Mr. Khương) 0983 804 540

(Mr.Mãi) 0906 906 335

(Mr. Linh) 0979 487 577

+ COGNEX

(Mr. Long) 0937 938 027

Khu vực miền Bắc

+ Thiết bị tự động hóa

(Mr. Đăng) 0983 969 086

(Mr. Quyên) 0973 080 875

+ Thiết bị đóng ngắt

(Mr. Vinh) 0984 271 386

(Mr. Thuận) 0936 863 333

+ COGNEX

(Mr. Đăng) 0983 969 086

Sản phẩm tiêu biểu

Mô-đun CPU

Các sản phẩm liên quan

Các sản phẩm liên quan

Giá : liên hệ

Tùy chọn

Tùy chọn

Giá : liên hệ

Mạng/Giao tiếp

Mạng/Giao tiếp

Giá : liên hệ

Mạng/Giao tiếp

Mạng/Giao tiếp

Giá : liên hệ

Điều khiển định vị

Điều khiển định vị

Giá : liên hệ

Đếm tốc độ cao

Đếm tốc độ cao

Giá : liên hệ

Điều khiển analog

Điều khiển analog

Giá : liên hệ

Mở rộng I/O

Mở rộng I/O

Giá : liên hệ

Thiết bị chính

Thiết bị chính

Giá : liên hệ

Công ty TNHH Thương Mại Sa Giang